شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN


کليه محصولات الکترونيکی ارائه شده در سایت IRIndustry با شرايط زير حداقل به مدت يک سال مشمول گارانتی مي باشند. بعضی از محصولات مکانيکی يا الکترومکانيکی نيز مشمول گارانتی هستند. لطفا جهت اطلاع از اين که کداميک از آن دسته محصولات مشمول گارانتی هستند به اطلاعات درج شده در صفحه محصول مراجعه شود.


شرايط گارانتی:

     محصولات ارائه شده در IRIndustry دارای استانداردهای خاص در توليد و تست هستند که کيفيت، بهترين عملکرد و قابليت اطمينان آنها را تضمين می نمايند. آزمونهای مختلف در مراحل مختلف توليد توسط متخصصين روی اين محصولات انجام می گيرد.

خدمات گارانتی فقط در شرايطی که قطعات آسيب ببيند ارائه می گردد.

قطعات بايد به طور صحيح و توسط افراد مجرب نصب و راه اندازی شده باشند و اشکالاتی که در اثر نصب و راه اندازی نادرست، عدم رعايت نکات لازم در نصب و راه اندازی و عدم استفاده از ادوات جانبی مرغوب بوجود بيايند مشمول خدمات گارانتی نمی گردند.

خدمات گارانتی شامل تعمير يا تعويض محصولات به انتخاب IRIndustry بوده و براساس شرايط زير خواهد بود:

-       ادوات بايد به هزينة خريدار به دفتر اين شرکت در تهران بازگردانده شوند يا در صورت مراجعه کارشناسان اين شرکت به محل مورد نظر خريدار، کليه هزينه های اياب و ذهاب و اقامت پرسنل اين شرکت به عهده خريدار می باشد.

-       اين شرکت در قبول يا رد درخواست خريدار برای فرستادن پرسنل مربوطه به محل مورد نظر خريدار جهت انجام خدمات گارانتی محق خواهد بود و در پاره ای از موارد هزينه های اضافی جهت مراجعه به محل مورد نظر خريدار دريافت می گردد.

-       اين شرکت هيچگونه مسئوليتی در قبال هزينه های بوجود آمده در اثر خرابی تجهیزات مورد گارانتی، از قبيل هزينه های مربوط به خواب ماشين آلات و هزينه های جانبی ديگر ندارد.

-       در صورتی که ثابت شود خرابی قطعات در اثر نصب و راه اندازی نادرست دستگاه، وجود مشکل در منبع برق یا باتری، موتور، کابل کشي ها، مدارات جانبی و يا انتخاب يا استفاده نادرست از کنترلر بوده است، کليه هزينه های مربوط به تعميرات قطعات نيز به عهده مشتری می باشد.

-       دورة گارانتی 12 ماه خورشيدی و 5 روز (370 روز) از زمان تحويل دستگاه ها در دفتر اين شرکت به مشتری یا به شرکت حمل کننده و يا برای تجهیزاتی که دارای ساعت شمار داخلی هستند، 800 ساعت کار می باشد که هر کدام زودتر فرا برسند، گارانتی دستگاه خاتمه می يابد.

-       خدمات گارانتی فقط به مشتری که فاکتور فروش قطعات برای او صادر شده قابل ارائه می باشد.

-       در صورتی که يکی از موارد زير اتفاق بيفتد دستگاه تحت خدمات گارانتی نخواهد بود:

ادوات بدون تأييد اين شرکت به هر نحوی تعمير يا دستکاری شده باشند.
شماره سريال پاک شده يا ناخوانا باشد.
خرابی ها ناشی از عوامل طبيعی يا محيطی باشند.
محيط برای کار دستگاه مناسب نباشد.
دستگاه ضربه يا آسيب مکانيکی ديده باشد.
اشکال بوجود آمده در حمل و نقل دستگاه بوجود آمده باشد.
اشکال بوجود آمده به علت استفاده نادرست از دستگاه باشد.

  •  

قطعاتی که در طول دورة گارانتی تعمير می گردند فقط به مدت 3 ماه خورشيدی از تاريخ تحويل آنها تحت گارانتی اين شرکت می باشند.

استفاده کننده دستگاه های تحت گارانتی بايد مدارک مکتوب و قابل استنادی که نشان دهنده انجام سرويس های نگهداری و تعميرات دوره ای برای آن تجهیزات و دستگاه هايی که از آن تجهیرات استفاده می نمايند باشد، تهيه نموده و در صورت لزوم به IRIndustry ارائه نمايد.