شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

دوره های آموزشی در زمینه های مختلف صنعتی با ارایه مدرک پایان دوره، دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت علمی و...

دوره های آموزشی در زمینه های مختلف صنعتی با ارایه مدرک پایان دوره، دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت علمی و عملی، برگزاری کلاس های آموزشی در محل این شرکت یا در کارخانه مشتری، جهت انتقال تجربیات فنی و علمی به شاغلین یا داوطلبان اشتغال در صنایع.

بیشتر