شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

الکتروموتورهای AC آسنکرون، سه فاز و تک فاز، با گریدهای مصرف انرژی مختلف، قابل استفاده در شرایط کاری مختلف و...

الکتروموتورهای AC آسنکرون، سه فاز و تک فاز، با گریدهای مصرف انرژی مختلف، قابل استفاده در شرایط کاری مختلف و استفاده با اینورتر

بیشتر