شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

 شازژر باتری های صنعتی سوئیچینگ و قرکانس بالا، سبک و کم حجم و دقیق. با راندمان بالا

 شازژر باتری های صنعتی سوئیچینگ و قرکانس بالا، سبک و کم حجم و دقیق. با راندمان بالا

بیشتر