شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

درایو AC (اینورتر) برای الکتروموتورهای آسنکرون، سنکرون، BLDC، AC PM برای لیفتراک های یا خودروهای برقی جاده ای و...

درایو AC (اینورتر) برای الکتروموتورهای آسنکرون، سنکرون، BLDC، AC PM برای لیفتراک های یا خودروهای برقی جاده ای و صنعتی

بیشتر