جعبه سیاه لیفتراک- Data Logger نمایش در اندازه واقعی

جعبه سیاه لیفتراک- Data Logger

by: ZAPI - Italy

 ثبت وقایع مختلف اتفاق افتاده برای لیفتراک توسط راننده های مختلف، ثبت ضربات شدید تصادفها، مشکلات بوجود آمده برای باتری و وقایع شارژ و تخلیه باتری با ساعت و تاریخ اتفاق افتادن برای هر راننده، امکان محدود کردن ساعت استفاده از لیفتراک برای موسساتی که لیفتراک را اجاره می دهند. استفاده از کارتهای هوشمندی که برای هر راننده تعریف شده برای روشن کردن لیفتراک و جلوگیری از استفاده افراد غیر مجاز از لیفتراک

جزییات بیشتر

ثبت ضربات شدید تصادفها، مشکلات بوجود آمده برای باتری و وقایع شارژ و تخلیه باتری با ساعت و تاریخ اتفاق افتادن برای هر راننده، امکان محدود کردن ساعت استفاده از لیفتراک برای موسساتی که لیفتراک را اجاره می دهند. استفاده از کارتهای هوشمندی که برای هر راننده تعریف شده برای روشن کردن لیفتراک و جلوگیری از استفاده افراد غیر مجاز از لیفتراک

دارای نسخه هایی که از طریق GSM امکان مونیتورینگ و محدود کردن استفاده از مجموعه ای از لیفتراک ها وجود دارد.

 • ورودی آنالوگ: 1
 • کشور سازنده: ایتالیا
 • طول: 100mm
 • عرض: 100mm
 • ارتفاع: 45mm
 • ارتباط سریال: بله
 • ورودی دیجیتال: 12
 • دمای محیط کار: 25- تا 60 درجه سانتی گراد
 • سنسور ضربه: شتابسنج با حساسیت 6g
 • حافظه: ثبت 4000 اتفاق
 • کانکتور: Molex Minifit
 • خروجی دیجیتال: 7 خروجی MOSFET با جریان حداکثر 10A و 3 خروجی رله 6A

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

جعبه سیاه لیفتراک- Data Logger

جعبه سیاه لیفتراک- Data Logger

 ثبت وقایع مختلف اتفاق افتاده برای لیفتراک توسط راننده های مختلف، ثبت ضربات شدید تصادفها، مشکلات بوجود آمده برای باتری و وقایع شارژ و تخلیه باتری با ساعت و تاریخ اتفاق افتادن برای هر راننده، امکان محدود کردن ساعت استفاده از لیفتراک برای موسساتی که لیفتراک را اجاره می دهند. استفاده از کارتهای هوشمندی که برای هر راننده تعریف شده برای روشن کردن لیفتراک و جلوگیری از استفاده افراد غیر مجاز از لیفتراک

مرور خود را بنویسید